Trung tâm visa quốc gia - Nơi xử lý đơn xin visa nhập cư Hoa Kỳ
Di Trú

Trung tâm visa quốc gia - Nơi xử lý đơn xin visa nhập cư Hoa Kỳ

Trung tâm visa quốc gia (National Visa Center, viết tắt: NVC) là một cơ quan thuộc chính phủ Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm xử lý đơn xin visa nhập cư vào quốc gia này.

Trung tâm visa quốc gia hay còn được gọi Trung tâm thị thực quốc gia, đây là cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, có trách nhiệm xử lý tất cả các đơn xin visa nhập cư vào Hoa Kỳ. Trung tâm visa quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Sở nhập tịch và di trú Mỹ (the United States Citizenship and Immigration Services, viết tắt là USCIS) và Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ (US Embassies and Consulates) ở các nước sở tại.

Trung tâm visa quốc gia - Nơi xử lý đơn xin visa nhập cư Hoa Kỳ

Trung tâm thị thực quốc gia Hoa Kỳ (Nguồn: citizenpath.com)

Những đơn xin nhập cư của người nước ngoài thông qua chương trình đầu tư định cư hoặc có sự bảo lãnh của thân nhân là thường trú nhân/công dân Mỹ và bảo lãnh thông qua việc làm của người sử dụng lao động, sau khi nhận được phê duyệt từ Sở nhập tịch và di trú Mỹ sẽ chuyển đến Trung tâm visa quốc gia tiếp nhận xử lý. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tùy thuộc vào từng loại thị thực khác nhau như bảo lãnh nhập cư hay bảo lãnh thông qua việc làm, Trung tâm visa quốc gia sẽ có giới hạn số lượng thị thực được chấp nhận mỗi năm. Vì vậy, thời gian chờ đợi Trung tâm visa quốc gia xử lý hoàn tất hồ sơ xin thị thực sẽ khác nhau. Người xin visa cần chú ý thông báo từ Trung tâm để kịp thời đóng phí xin visa nhập cư, bổ sung thêm hồ sơ cần thiết hoặc chuẩn bị phỏng vấn đúng quy định.

Thông thường, nếu hồ sơ của người xin thị thực định cư đã đầy đủ, Trung tâm visa quốc gia sẽ lịch hẹn phỏng vấn và thư mời phỏng vấn cho người nộp bằng email điện tử hoặc thông qua đường bưu điện.

Diana Le

Bình luận