Angel Driving School – Trường Dạy Lái Xe Tại Orange County (California)
Dịch vụ

Angel Driving School – Trường Dạy Lái Xe Tại Orange County (California)

·  * Dạy lái xe chuyên nghiệp đúng yêu cầu DMV

·  * Xe 2 thắng, 2 ga, bảo hiểm đầy đủ.

·  * Dạy theo giờ hoặc bao đậu. Học viên sẽ được hướng dẫn cụ thể về các quy luật an toàn giao thông cũng như được tập Freeway và đậu xe.

·  * Cấp certificate cho các em trên 15.5 tuổi – 18 tuổi theo yêu cầu của DMV

·   * Giáo viên hiểu và nói được 02 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

·   * Thân thiện, an toàn, chuyên nghiệp, giờ học linh hoạt. Luôn lấy chất lượng làm đầu.

·   * Nhận dạy mọi lứa tuổi.

Thông tin liên hệ: Cô Thuận/ Amy: 714-330-2574

Hình ảnh

Angel Driving School – Trường Dạy Lái Xe Tại Orange County (California)

Thông tin liên hệ


Tên người liên hệ: Cô Thuận/ Amy

Địa chỉ: Orange county, California

Số điện thoại: 714-330-2574

Bình luận