Hoa Kỳ: Ảnh hưởng bởi bạo lực và đói nghèo, thanh thiếu niên cần liên hệ những tổ chức nào?
Tin Hoa Kỳ

Hoa Kỳ: Ảnh hưởng bởi bạo lực và đói nghèo, thanh thiếu niên cần liên hệ những tổ chức nào?

(TAP) - Khoản tài trợ gần 47 triệu USD vừa được cơ quan Chính phủ trao cho 14 tổ chức để giúp thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi bạo lực và đói nghèo cải thiện, tiếp cận dịch vụ. Đây là những tổ chức, doanh nghiệp, liên đoàn, trung tâm, viện tại một số bang tập trung đông người Việt: California; Bắc California; Washington, D.C; Texas;…

Nguồn tin Bộ Lao động (Department of Labor, viết tắt: DOL) Hoa Kỳ đăng tải ngày 1/7 (giờ địa phương) cho biết, khoản tài trợ trên sẽ hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương giải quyết tình trạng bạo lực, tội phạm và đói nghèo cũng như cải thiện những hạn chế về cơ hội giáo dục và việc làm cho những người trong độ tuổi thanh thiếu niên (15 - 24 tuổi).

Quỹ tài trợ được ủy quyền thông qua Đạo luật Đổi mới và Cơ hội Lực lượng lao động (Workforce Innovation and Opportunity Act) và quản lý bởi Cục Quản lý Việc làm và Đào tạo (Employment and Training Administration) thuộc DOL.

Các khoản tài trợ là một phần của chương trình Cơ hội việc làm tái hòa nhập (Reentry Employment Opportunities program) với mục tiêu cải thiện kỹ năng giải quyết xung đột cho thanh thiếu niên, những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi bạo lực cộng đồng.

Đến vòng tài trợ thứ tư, chương trình sẽ cung cấp việc làm, đào tạo kỹ năng và dịch vụ hỗ trợ. Bao gồm việc phát triển khả năng lãnh đạo và cố vấn để chuẩn bị cho thanh thiếu niên, người trẻ tuổi thành công trên thị trường lao động.

Hoa Kỳ: Ảnh hưởng bởi bạo lực và đói nghèo, thanh thiếu niên cần liên hệ những tổ chức nào

Quỹ tài trợ của Bộ Lao động cải thiện và trao cơ hội phát triển cho thanh thiếu niên, người trẻ tuổi (Nguồn: Facebook “U.S. Department of Labor”)

Cũng theo DOL khoản tài trợ gần 47 triệu USD đã được phân bổ cho 14 tổ chức, với mức kinh phí cụ thể như sau:

Công đoàn: Liên đoàn đô thị quốc gia (National Urban League) ở Newyork với 5,1 triệu USD; Liên đoàn đô thị khu vực Austin Inc. (Austin Area Urban League Inc.) ở thành phố Austin (Texas) 1 triệu 949,973 USD; Liên minh người Mỹ gốc La tinh vì sự lãnh đạo cộng đồng (Latino Coalition for Community Leadership) ở Bakersfield (California) 4,8 triệu USD; Liên đoàn đô thị Rochester, NY Inc. (Urban League of Rochester, NY Inc.) ở Rochester (New York) 2 triệu USD.

Trung tâm/Viện:  Viện Lãnh đạo Giáo dục Inc. (The Institute For Educational Leadership Inc.) ở Washington, D.C với 5,1 triệu USD; Trung tâm đào tạo và doanh nghiệp xã hội (Social Enterprise and Training Center Inc.) ở Schenectady (New York) 2 triệu USD; Sức khỏe gia đình quốc tế (Family Health International) ở Durham (Bắc California) 5,1 triệu USD.

Công ty: Key2Work Inc. ở thành phố Indianapolis (bang Indiana) với 2 triệu USD; Goodwill Industries International Inc. ở Rockville (Maryland) 5,1 triệu USD; Roca Inc. ở Chelsea (Massachusetts) 5 triệu 90,313 USD; YouthBuild USA Inc. ở Roxbury (Massachusetts) 2 triệu 697,591 USD; Youth Development Inc. ở Albuquerque (New Mexico) 2 triệu USD; PathStone Corp. ở Rochester (New York) 1 triệu 846,000 USD.

Khác: Quận Santa Barbara (California) 2 triệu USD.

Hoa Kỳ: Ảnh hưởng bởi bạo lực và đói nghèo, thanh thiếu niên cần liên hệ những tổ chức nào

Danh sách các tổ chức nhận khoản tài trợ từ Chính phủ để giúp thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi bạo lực và đói nghèo (Nguồn: Department of Labor)

Kane Nguyen

 

 

 

Bình luận