Sở di trú Hoa Kỳ hợp lý hóa quy trình cấp phép lao động cho người tị nạn
Di Trú

Sở di trú Hoa Kỳ hợp lý hóa quy trình cấp phép lao động cho người tị nạn

Sở di trú Hoa Kỳ đã triển khai một quy trình mới giảm thời gian chờ cho các hồ sơ tị nạn từ vài tháng xuống còn khoảng 30 ngày. Tất cả các người tị nạn nhập cư vào Hoa Kỳ từ ngày 10 tháng 12 năm 2023 trở đi sẽ được áp dụng quy trình này.

 Sở di trú Hoa Kỳ hợp lý hóa quy trình cấp phép lao động cho người tị nạn

Sở di trú Hoa Kỳ đã triển khai một quy trình mới cho Biểu mẫu I-765 (Đơn Xin Cấp Phép lao động tại Hoa Kỳ) nhằm cung cấp Chứng từ Cấp Phép lao động (Employment Authorization Documents, viết tắt là EAD) một cách hiệu quả hơn cho các tị nạn đủ điều kiện sau khi nhập cư vào Hoa Kỳ. Quy trình mới này giảm thời gian chờ từ vài tháng xuống còn khoảng 30 ngày. Tất cả các người tị nạn nhập cư vào Hoa Kỳ từ ngày 10 tháng 12 năm 2023 trở đi sẽ được áp dụng quy trình này.

Trước đây, việc nhận Chứng từ Cấp Phép lao động là một quy trình rườm rà và gây chậm trễ. Tuy nhiên, quy trình mới sẽ không còn yêu cầu người tị nạn phải nộp đơn xin EAD nữa. Sở di trú Hoa Kỳ sẽ tự động tạo Biểu mẫu I-765 và bắt đầu xét duyệt khi người tị nạn được nhập cư vào Hoa Kỳ. Sau khi được phê duyệt, người tị nạn thường sẽ nhận được EAD trong vòng một đến hai tuần. Sở di trú cũng sẽ gửi thư chấp thuận thông qua Dịch vụ chuyển phát nhanh ưu tiên đến đương đơn trong vòng 30 ngày. Quy trình mới này cũng liên kết với Cơ quan An sinh Xã hội để cung cấp thông tin cần thiết và gửi thẻ An sinh Xã hội cho người tị nạn qua hệ thống điện tử.

Điều này được xem là một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình hòa nhập của người tị nạn mới đến Hoa Kỳ. Sở di trú cũng cam kết tối ưu hóa và số hóa các quy trình của mình để làm chúng trở nên hiệu quả hơn và đã triển khai quy trình mới này từ ngày 10 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên quy trình này không áp dụng cho người tị nạn được phép vào Hoa Kỳ dựa trên chấp thuận theo biểu mẫu I-730. Hơn nữa, những người tị nạn muốn thay thế hoặc tái tục Chứng từ cấp phép lao động sẽ cần hoàn thiện và nộp đơn theo biểu mẫu I-765.

Iris Phan

Bình luận