Ra mắt Trung tâm UNESCO Việt Nam
Du lịch

Ra mắt Trung tâm UNESCO Việt Nam

Sáng ngày 25/7, Trung tâm UNESCO bảo tồn di sản văn hóa mỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm UNESCO) được ra mắt và đi vào hoạt động. Đây là một tổ chức xã hội, khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Với mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị di sản mỹ thuật văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam quyết định thành lập Trung tâm UNESCO Bảo tồn di sản mỹ thuật văn hóa Việt Nam. Lễ ra mắt được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm UNESCO Bảo tồn di sản mỹ thuật văn hóa Việt Nam là một tổ chức xã hội, tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập. Ban Giám đốc Trung tâm có 5 thành viên gồm 1 giám đốc và 4 phó giám đốc. Trong đó, bà Nguyễn Kim Phiến được bổ nhiệm chức vụ giám đốc. 

Ra mắt Trung tâm UNESCO Việt Nam

Ban Giám đốc Trung tâm UNESCO Bảo tồn di sản mỹ thuật văn hóa Việt Nam (Nguồn: BTC)

Bên cạnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản mỹ thuật văn hóa Việt Nam trong quá khứ và hiện đại, tạo dựng giá trị mới trong tương lai. Trung tâm còn là nơi kết nối các họa sĩ, nhà sưu tầm, các nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật, mỹ thuật, các bảo tàng, các đơn vị văn hóa, di sản trong nước và nước ngoài. Tại buổi lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM việc thành lập Trung tâm có ý nghĩa rất lớn, góp phần tạo nên nhiều không gian sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật mỹ thuật Việt Nam nói chung, TP. HCM nói riêng. Thông qua đó, những tác phẩm nghệ thuật quý giá sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để giữ gìn, phát huy giá trị trong đời sống.

Ra mắt Trung tâm UNESCO Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (bên phải) – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP. HCM tham dự lễ ra mắt Trung tâm (Nguồn: BTC) 

Nói về dự định sắp tới, bà Nguyễn Kim Phiến - Giám đốc Trung tâm UNESCO Bảo tồn di sản mỹ thuật văn hóa Việt Nam cho biết, Trung tâm là một bộ phận không thể tách rời với những tiêu chí hoạt động của UNESCO thế giới. Thời gian tới, Trung tâm có nhiều dự án hoạt động trên các lĩnh vực chuyên sâu nhằm mang lợi ích đến cộng đồng, xã hội cũng như các đối tác đồng hành. Cụ thể, Trung tâm có những đề án hỗ trợ tài năng trẻ trong việc sáng tạo nghệ thuật, giao lưu, phối hợp trưng bày triễn lãm tranh, tượng nghệ thuật sáng tạo và di sản văn hóa, kết nối du lịch di sản với các đơn vị du lịch trong nước và ngoài nước.

Mie Dương

Bình luận