Chó Corgi

Chó Corgi

Chuyên cung cấp 

Chó Corgi

 thuần chủng, các bé được 2 tháng 15 ngày. Chế độ bảo hành đầy đủ, các Bé đã chích đủ Vaccin.

Hình ảnh

Thông tin liên hệ


Tên người liên hệ:

Bình luận