Sở di trú Hoa Kỳ tăng cường đo lường tính minh bạch trong chương trình H-1B
Di Trú

Sở di trú Hoa Kỳ tăng cường đo lường tính minh bạch trong chương trình H-1B

Vừa qua, Sở di trú Hoa Kỳ (US Citizenship and Immigration Services, viết tắt là USCIS) vừa công bố một quy tắc cuối cùng nhằm tăng cường tính minh bạch và giảm khả năng gian lận trong quá trình đăng ký chương trình H-1B. Đồng thời thông báo về kỳ đăng ký ban đầu cho chương trình năm 2025 cũng như triển khai tùy chọn nộp đơn trực tuyến cho các đơn H-1B thông qua biểu mẫu I-129 và I-907.

Chương trình H-1B được biết đến khá rộng rãi vì mang lại cơ hội làm việc và khả năng định cư cao tại Hoa Kỳ. Chương trình này cho phép các công ty và nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ tạm thời sử dụng lao động nước ngoài trong những ngành nghề đòi hỏi sự áp dụng kiến thức và chuyên môn của một lĩnh vực chuyên sâu đặc biệt, yêu cầu bằng cấp đại học hoặc cao hơn trong lĩnh vực cụ thể đó. Các ngành nghề chuyên sâu của chương trình H-1B có thể bao gồm lĩnh vực như kiến trúc, kỹ thuật, toán học, khoa học tự nhiên, khoa xã hội, y tế và y học, giáo dục, chuyên gia kinh doanh, kế toán, luật, thần học và nghệ thuật, v.v…

Để hỗ trợ người đăng ký, Sở di trú Hoa Kỳ triển khai tài khoản trực tuyến cho tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Tài khoản này cho phép nhiều người trong một tổ chức và đại diện pháp lý của họ hợp tác và chuẩn bị đơn đăng ký H-1B trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi và minh bạch trong quá trình nộp đơn. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu nộp đơn của người đăng ký, Sở di trú thông báo mở rộng tùy chọn nộp đơn trực tuyến cho biểu mẫu I-129 và I-907 cho những đơn H-1B thuộc diện không giới hạn. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa quá trình nộp đơn và làm cho hệ thống trở nên linh hoạt hơn.

sở di trú hoa kỳ

Một trong những điểm quan trọng trong quy tắc cuối cùng này là việc tạo ra quy trình chọn người hưởng lợi tập trung vào ứng viên thay vì dựa trên đăng ký. Mô hình mới nhằm giảm khả năng lợi dụng hệ thống đăng ký và đảm bảo mỗi ứng viên có cơ hội bằng nhau, không phụ thuộc vào số lượng đăng ký được gửi cho họ. Bắt đầu từ kỳ đăng ký đầu tiên vào năm 2025, Sở di trú Hoa kỳ yêu cầu người đăng ký cung cấp thông tin hộ chiếu hoặc chứng từ di chuyển hợp lệ cho mỗi ứng viên, trong trường hợp ứng viên ở nước ngoài sẽ dùng chứng từ này để nhập cảnh vào Hoa Kỳ nếu được cấp thị thực H-1B. Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dưới một hộ chiếu hoặc một chứng từ di chuyển.

Quy tắc đồng thời điều chỉnh quy định về ngày bắt đầu làm việc cho một số đơn thụ lý dưới sự kiểm soát của Quốc hội, cho phép ứng viên nộp đơn với ngày yêu cầu sau ngày 1 tháng 10 của năm tài chính tương ứng. Điều này mang lại tính linh hoạt hơn trong quá trình quản lý các đơn đăng ký và đảm bảo phù hợp với các chính sách hiện tại.

Ngoài ra, quy tắc cũng chính thức đưa ra khả năng từ chối hoặc thu hồi đơn thị thực H-1B nếu đơn đăng ký ban đầu chứa thông tin sai lệch hoặc không hợp lệ. Sở di trú có thể từ chối hoặc thu hồi phê duyệt thị thực H-1B nếu xác định rằng phí liên quan đến đăng ký bị từ chối, không thể ghi nhận, bị nghi ngờ hoặc không hợp lệ sau khi nộp đơn. Phí đăng ký cũng sẽ có điều chỉnh với hiệu lực bắt đầu sau kỳ đăng ký đầu tiên cho chương trình năm 2025 nhưng hiện tại chưa có con số cụ thể. Do đó, mức phí đăng ký cho chương trình từ tháng 3 năm 2024 sẽ vẫn duy trì ở mức 10 USD.

"Chúng tôi luôn tìm kiếm cách tăng cường tính minh bạch và hạn chế khả năng gian lận trong khi cải thiện và tối ưu hóa quy trình đăng ký," phát biểu bởi ông Ur M. Jaddou, Giám đốc Sở di trú Hoa Kỳ. “Các cải tiến trong những lĩnh vực này sẽ làm cho quá trình chọn đương đơn H-1B trở nên công bằng hơn, đồng thời cho phép quy trình thực hiện chương trình H-1B trở nên hoàn toàn bằng điện tử từ quá trình đăng ký, nếu có, cho đến quyết định cuối cùng và chuyển gửi đơn đã được chấp nhận đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ."

Tóm lại, những thay đổi này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính công bằng và minh bạch trong quá trình đăng ký cũng như tối ưu hóa quá trình xử lý đơn đăng ký và đơn H-1B, tăng cơ hội cho các ứng viên có chất lượng và chuyên môn cao.

Krystal Nguyen

Bình luận