Ninh Bình giữ gìn, phát huy giá trị các bảo vật quốc gia
Văn hóa

Ninh Bình giữ gìn, phát huy giá trị các bảo vật quốc gia

Ninh Bình (Việt Nam) là vùng đất có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo thuộc kho tàng di sản văn hóa quý giá của Việt Nam và thế giới. 

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, suốt những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị bảo vật quốc gia tiêu biểu như khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư đang lưu giữ cặp long sàng độc đáo tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 bảo vật quốc gia gồm: Cột kinh phật chùa Nhất Trụ; Long sàng trước Bái đường đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng; Long sàng trước Nghi môn ngoại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng; Bộ Phủ Việt đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng; Bộ Phủ Việt đền thờ vua Lê Đại Hành. 

Ninh Bình giữ gìn, phát huy giá trị các bảo vật quốc gia

Ninh Bình đang tích cực bảo tồn và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia. Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Hiện nay, Ninh Bình luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho di tích hiện vật nói chung, bảo vật quốc gia nói riêng. Chủ động phối hợp với lực lượng an ninh địa phương và những đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo vật quốc gia, hiện vật thuộc di tích. Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa và ban hành văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia. Đồng thời, chủ động phối hợp với nhiều cơ quan chuyên môn, chuyên gia, nhà khoa học từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào việc bảo vệ, bảo quản bảo vật. 

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nhà trưng bày, bảo quản hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Đặc biệt nghiên cứu những biện pháp bảo tồn lâu dài, bền vững đối với hiện vật ngoài trời, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Ngoài ra, ngành văn hóa cũng tăng cường công tác quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia, nâng cao chất lượng công tác thuyết minh; hằng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức bảo tồn và phát huy giá trị di tích, hiện vật, bảo vật…

Emily Thao (TH)

Bình luận