Mức thu nhập tối thiểu để bảo lãnh người thân định cư Mỹ
Di Trú

Mức thu nhập tối thiểu để bảo lãnh người thân định cư Mỹ

Là một trong những yêu cầu bắt buộc khi bảo lãnh người thân sang Mỹ định cư, hồ sơ bảo trợ tài chính (I-864) được công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm, trong đó có quy định về mức thu nhập tối thiểu.

Mức thu nhập tối thiểu hay còn được gọi là mức Chuẩn nghèo Liên bang (Federal Poverty Guidelines). Mỗi năm, thông qua mục Hướng dẫn Chuẩn nghèo (Poverty Guidelines) của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services, viết tắt: HHS), người bảo lãnh sẽ tính toán thu nhập của mình sao cho phù hợp (bằng hoặc hơn) so với mức thu nhập tối thiểu được quy định để hoàn thành mẫu đơn I-864 đúng yêu cầu, theo Mục 213A của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act, viết tắt: INA).

Mức thu nhập tối thiểu để bảo lãnh người thân định cư Mỹ

Tháng 3 hàng năm, HHS sẽ cập nhật Hướng dẫn Chuẩn nghèo mới (Nguồn: Internet)

Từ ngày 01/03/2023, Hướng dẫn Chuẩn nghèo quy định mức thu nhập tối thiểu như sau:

Ở 48 tiểu bang nằm giữa lục địa Bắc Mỹ, Quận Columbia, Quần đảo Virgin (Hoa Kỳ), Puerto Rico, Guam và Khối thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana (Commonwealth of the Northern Mariana Islands, viết tắt: CNMI), mức thu nhập đủ bảo trợ tài chính là:Mức thu nhập tối thiểu quy định tại bang Alaska


Mức thu nhập tối thiểu quy định tại vùng đảo Hawaii

Trong đó, Quy mô hộ gia đình của người bảo lãnh (Sponsor’s Household Size): Số người trong gia đình bao gồm số người trong bộ hồ sơ thuế hiện tại (bản thân người bảo lãnh, vợ và con phụ thuộc), số người đã bảo trợ trước đó và số người đang bảo lãnh.

100% Hướng dẫn Chuẩn nghèo của HHS: Đây là mức thu nhập tối thiểu quy định dành cho quân nhân Mỹ bảo lãnh vợ con. Quy mô hộ gia đình chuẩn là 2 người, nếu có thêm một người con thì thu nhập của quân nhân Mỹ cần tăng thêm theo quy định tại khu vực đang sống. Mức thu nhập này cũng được dùng trong trường hợp chồng bảo lãnh vợ theo diện hôn phu hôn thê K1.

125% Hướng dẫn Chuẩn nghèo của HHS: Đây là mức thu nhập tối thiểu mà công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ cần đạt được khi muốn bảo lãnh người thân. Ban đầu, quy mô gia đình là 2 người, nếu thêm người bảo lãnh thì cộng thêm thu nhập theo quy định tại khu vực đang sống.

Hướng dẫn Chuẩn nghèo trên cũng sẽ được áp dụng đối với hồ sơ của người đồng bảo trợ tài chính (co-signer) trong trường hợp người bảo lãnh không đủ điều kiện tài chính.

Diana Le

Bình luận