Một số trường hợp miễn trả lệ phí thị thực MRV
Di Trú

Một số trường hợp miễn trả lệ phí thị thực MRV

Lệ phí thị thực Hoa Kỳ (Machine Readable Visa, viết tắt MRV) là chi phí bắt buộc đối với công dân nước ngoài có nhu cầu xin thị thực đến Hoa Kỳ. Tùy thuộc vào quốc tịch và loại thị thực đang xin, công dân có thể trả mức lệ phí khác nhau hoặc được miễn lệ phí.

Một số trường hợp miễn trả lệ phí thị thực MRV

Trong một số trường hợp, công dân nước ngoài có nhu cầu xin những loại thị thực không định cư có thể được miễn trả lệ phí thị thực Hoa Kỳ. Nếu công dân là nhà ngoại giao, nhân viên chính phủ và gia đình trực hệ, người giúp việc/nhân viên giúp việc riêng của nhà ngoại giao xin loại thị thực A-1, A-2, A-3, C3, G-1 đến G-5 sẽ được miễn trả phí MRV.

Người xin thị thực khách trao đổi J do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và những người phụ thuộc của họ không phải trả phí xin thị thực nếu đang tham gia chương trình trao đổi văn hóa và giáo dục do Bộ ngoại giao, Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (United States Agency for International Development, viết tắt USAID), hoặc Liên bang tài trợ. Trường hợp này, công dân cần đáp ứng điều kiện có số seri chương trình trao đổi bắt đầu bằng G-1, G-2, G-3, G-7 được in trên Mẫu DS-2019 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tư cách khách trao đổi. Những người này thường được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, vì vậy họ và những người phụ thuộc của họ không phải trả phí cấp thị thực hiện hành.

Đối với nhân viên của Chính phủ Hoa Kỳ đi công tác chính thức, học cũng được miễn phí MRV. Trường hợp nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ bị giết hại trong lúc làm nhiệm vụ, người thân trực hệ của đến dự đám tang và lễ an táng của nhân viên này; hoặc đến thăm nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ điều trị khẩn cấp hoặc dưỡng bệnh vì bị thương nặng khi làm nhiệm vụ cũng đều được miễn lệ phí xin thị thực.

Công dân nước ngoài cũng được miễn lệ phí theo thỏa thuận quốc tế gồm các thành viên, nhân viên phái đoàn quan sát tới Trụ sở của Liên hợp quốc và gia đình của họ đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận chuyến đi này là để cung cấp các dịch vụ từ thiện nhất định. Ngoài ra, thị thực dán của công dân nước ngoài không dán đúng cách hoặc cần chỉnh sửa khi lỗi không phải của họ, người này cũng sẽ lại thị thực thay thế trong vòng một năm mà không cần trả lệ phí MRV.

Akai

Bình luận