Hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học Công nghệ đạt kết quả tốt
Tin Việt Nam

Hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học Công nghệ đạt kết quả tốt

Sáng ngày 17/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa hai Bộ năm 2021 - 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, thời gian qua, chương trình nêu trên được tổ chức, thực hiện đồng bộ, thống nhất, gắn kết ngày càng chặt chẽ trong xây dựng và triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng đáp ứng mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra. Triển khai nhiều chương trình, đề án KH&CN trọng điểm. Đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp quốc gia, tổng kết các chương trình, đề án KH&CN. 

Hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học Công nghệ đạt kết quả tốt

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đồng chủ trì Hội nghị. Nguồn: mod.gov.vn

Năm 2021, có 7 đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được đánh giá, nghiệm thu; có 1 nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc; 37 đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Quốc phòng được đánh giá, nghiệm thu; có 6 đề tài đạt xuất sắc; 22 đề tài, nhiệm vụ đủ điều kiện sản xuất thử nghiệm. Năm 2022, có 8 đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được đánh giá nghiệm thu; có 2 đề tài đạt kết quả xuất sắc; 64 đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Quốc phòng được đánh giá, nghiệm thu; 3 đề tài đạt xuất sắc; 38 đề tài, nhiệm vụ đủ điều kiện sản xuất thử nghiệm. 

Công tác xây dựng tiềm lực luôn được chú trọng, năng lực của những tổ chức nghiên cứu trong Quân đội ngày càng nâng lên, từng bước làm chủ một số công nghệ lõi, then chốt trong việc khai thác làm chủ, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt đối với một số loại vũ khí công nghệ cao; cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN Quân đội tiếp tục đổi mới, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từng bước đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù Quân đội. 

Hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học Công nghệ đạt kết quả tốt

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động Khoa học và Công nghệ giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ. Nguồn: mod.gov.vn

Hoạt động hợp tác KH&CN duy trì, đa dạng về phương thức, đặc biệt ngày càng mở rộng với một số đối tác mới, có tiềm lực KH&CN tiên tiến, đồng thời tăng cường hợp tác cùng các nước láng giềng có quan hệ hữu nghị, truyền thống. Việc phối hợp, hợp tác với những tổ chức KH&CN ngoài Quân đội và huy động nguồn lực KH&CN phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn ổn định, phát triển và đạt hiệu quả. 

Tại Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ KH&CN đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ, việc trao đổi, thống nhất những biện pháp phối hợp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN của Bộ Quốc phòng. Góp phần tăng cường tiềm lực khoa học kỹ thuật, tiềm lực quân sự, quốc phòng cho đất nước. Thời gian tới, hai Bộ tập trung triển khai nhiều chương trình, đề án, KH&CN trọng điểm cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng; tổ chức tổng kết một số chương trình, đề án; xây dựng và triển khai một số chương trình, đề án, dự án mới; chú trọng đầu tư, nghiên cứu ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ nền tảng phục vụ thiết kế, chế tạo vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, tạo ra sản phẩm phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; khai thác làm chủ, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng quân đội,...

Diễm My (TH)

Bình luận