Hoa Kỳ mở rộng thị thực C-1/D, thúc đẩy kinh tế
Di Trú

Hoa Kỳ mở rộng thị thực C-1/D, thúc đẩy kinh tế

Những người di cư đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp thị thực C-1/D vào Hoa Kỳ tạm thời để làm việc trên các tàu biển thương mại, tàu du lịch.

Các Văn phòng Di chuyển An toàn (Safe Mobility Offices, viết tắt: SMOs) đầu tiên đang được thành lập ở Guatemala, Colombia và Costa Rica thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức ở nước sở tại như: Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (United Nations High Commissioner for Refugees, viết tắt UNHCR), Tổ chức Di cư Quốc tế (International Organization for Migration, viết tắt: IOM), Hoa Kỳ và Tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organizations, gọi tắt là NGOs). Các SMOs này sẽ đóng vai trò là trung tâm trung tâm kết nối những người di cư có đủ điều kiện lao động được cấp thị thực đến các quốc gia đối tác gồm Hoa Kỳ, Canada và Tây Ban Nha, trang Niskanen Center thông tin.

Thị thực C-1/D tạo điều kiện điều kiện phát triển ngành du lịch biển Hoa Kỳ (Nguồn: shutterstock.com)

Thị thực C-1/D tạo điều kiện điều kiện phát triển ngành du lịch biển Hoa Kỳ (Nguồn: shutterstock.com)

Trong đó, Hoa Kỳ mở rộng hơn thị thực C-1/D kết hợp, cho phép những người di cư đủ tiêu chuẩn vào Hoa Kỳ tạm thời để làm việc trên các tàu biển thương mại, tàu du lịch. Việc mở rộng sử dụng loại thị thực này sẽ thông qua tuyển dụng của SMOs hoặc các cơ sở đào tạo địa phương. Đây được làm cơ hội giúp thúc đẩy kinh tế quan trọng cho những người di cư đang tìm kiếm việc làm nói riêng và nước Mỹ nói chung. Ước tính năm nay sẽ có khoảng 31,5 triệu hành khách sẽ lên tàu du lịch, vì vậy việc tăng thị thực C-1/D còn tạo điều kiện cho ngành du lịch biển Hoa Kỳ phát triển mạnh.

Ngoài ra, một số chương trình thị thực dành cho lao động tạm thời cũng được mở rộng như thị thực H-2A (nông nghiệp) và thị thực H-2B (công việc thời vụ, phi nông nghiệp),… Cùng với thị thực C-1/D, những loại thị thực này cũng góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế cần thiết, làm phong phú hơn nền văn hóa nước Mỹ từ văn hóa của người di cư.  

Ryan Tran

Bình luận