Hoa Kỳ: Mở dịch vụ xử lý ưu tiên cho hồ sơ diện F, M và J
Di Trú

Hoa Kỳ: Mở dịch vụ xử lý ưu tiên cho hồ sơ diện F, M và J

Nhằm tăng hiệu quả và giảm bớt gánh nặng cho hệ thống di trú, Sở Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ (United States Citizenship and Immigration Services, viết tắt: USCIS) đã mở rộng dịch vụ xử lý ưu tiên (Premium Processing) cho một hồ sơ diện F, M và J.

Thông báo trên được Sở Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ đưa ra vào ngày 12/6/2023. Theo đó, USCIS thực hiện mở rộng dịch vụ xử lý ưu tiên cho những người nộp đơn I-539 (đơn xin gia hạn hoặc thay đổi tình trạng không di dân), hồ sơ thay đổi diện nhập cư tạm thời: F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, hoặc J-2. Trường hợp người nộp đơn I-907(đơn yêu cầu dịch vụ xử lý đặc biệt xét duyệt nhanh trong 15 ngày) trực tuyến cũng sẽ được áp dụng chính sách này.

Hoa Kỳ: Mở dịch vụ xử lý ưu tiên cho hồ sơ diện F, M và J

USCIS mở rộng dịch vụ xử lý ưu tiên cho một hồ sơ diện F, M và J (Nguồn: drummondadvisors.com)

Như vậy, với các diện định cư tạm thời nộp đơn Form I-539 được thực hiện theo từng giai đoạn sau: Từ ngày 13/6/2023, USCIS bắt đầu chấp nhận đơn I-907 của diện F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, J-2 và các trường hợp đang chờ xử lý đơn I-539 bằng văn bản giấy hoặc trực tuyến. Đến ngày 26/6/2023, USCIS chấp nhận đơn I-907 diện F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, hoặc J-2 khi nộp cùng lúc với đơn I-539 bằng văn bản giấy hoặc trực tuyến.

Tuy nhiên, những dịch vụ xử lý ưu tiên trên chỉ áp dụng cho các yêu cầu thay đổi tình trạng cư trú và không dành cho những người muốn gia hạn thời gian lưu trú với tình trạng M-1 hoặc M-2. Bên cạnh đó, người nộp đơn khi có nhu cầu sử dụng loại dịch vụ đặc biệt này, họ phải cung cấp đầy đủ dấu vân tay của mình cho USCIS.

Ngoài ra, để hồ sơ được xét duyệt dễ dàng, người nộp đơn còn cần đảm bảo rằng, họ đã nộp đơn I-907 và đơn I-539 với hình thức giống nhau. Ví dụ như: Nếu đơn I-539 được gửi bằng văn bản giấy thì đơn I-907 cũng phải bằng văn bản giấy. Ngược lại, khi đơn I-539 gửi trực tuyến thì đơn I-907 cũng gửi trực tuyến.

Có thể thấy, những thay đổi mới trong việc mở rộng dịch vụ xử lý ưu tiên là một nỗ lực lớn của USCIS nhằm tăng hiệu quả xử lý đơn thị thực và giảm gánh nặng cho hệ thống di trú Hoa Kỳ.

Akai

Bình luận