Hoa Kỳ: Điều tra các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Sức khỏe

Hoa Kỳ: Điều tra các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Bộ Tư pháp (Department of Justice, viết tắt: DOJ), Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission, viết tắt: FTC) và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Health and Human Services, viết tắt: HHS) vừa yêu cầu lấy ý kiến công chúng để thực hiện cuộc điều tra, khảo sát hoạt động giao dịch của doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Nguồn tin DOJ đăng tải ngày 5/3 (giờ địa phương) cho biết, Ban phòng chống độc quyền (Antitrust Division) thuộc DOJ cùng FTC và HHS đã cùng nhau tiến hành điều tra công khai vốn cổ phần tư nhân và sự kiểm soát ngày càng tăng của các tập đoàn đối với lĩnh vực nêu trên.

Động thái này của các cơ quan liên Chính phủ diễn ra trong bối cảnh các công ty cổ phần tư nhân và chủ sở hữu doanh nghiệp ở Hoa Kỳ càng tham gia nhiều hơn vào những giao dịch chăm sóc sức khỏe. DOJ nhấn mạnh rằng, trong ít nhiều trường hợp, những giao dịch đó có thể dẫn đến tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhưng lại làm giảm chất lượng chăm sóc dịch vụ. Mục đích cuộc điều tra nhằm nhằm giải đáp thắc mắc làm thế nào một số giao dịch nhất định trên thị trường có thể tạo ra lợi nhuận tư nhận cũng như đe dọa sức khỏe bệnh nhân, sự an toàn của người lao động, chất lượng chăm sóc bệnh nhân, người nộp thuế.

Hoa Kỳ: Điều tra các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Các cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra giao dịch của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (Nguồn: Department of Justice)

Để phục vụ quá trình điều tra, các cơ quan Chính phủ yêu cầu công chúng hỗ trợ cung cấp thông tin về giao dịch được thực hiện bởi hệ thống y tế, người trả tiền tư nhân, quỹ cổ phần tư nhân và những nhà quản lý tài sản thay thế khác. Dữ liệu cần thu thập cũng yêu cầu làm rõ các khoản chi phí dịch không được báo cáo cho DOJ hoặc FTC theo Đạo luật Cải thiện Chống độc quyền Hart-Scott-Rodino (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, viết tắt: HSR).

HSR là luật chống độc quyền ở Hoa Kỳ, được đặt theo tên của thượng nghị sĩ Philip Hart, Hugh Scott và Peter Rodino - những chính khách đã giới thiệu nó ra trước Quốc hội. Thông qua tháng 9/1976, HSR yêu cầu các công ty phải nộp báo cáo với FTC và DOJ trước khi xảy ra sáp nhập hoặc mua lại theo kế hoạch. Điều này đảm bảo việc cơ quan quản lý có thể xem xét giao dịch từ các công ty có đáp ứng tất cả các yêu cầu do luật chống độc quyền đưa ra hay không, theo Học viện Tài chính Doanh nghiệp (Corporate Finance Institute).

Hiện nay, việc duy trì cạnh tranh trên thị trường chăm sóc sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của DOJ vì có tác động quan trọng đến sức khỏe và phúc lợi của công dân trên khắp đất nước. Theo đó, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Jonathan Kanter thuộc Ban phòng chống độc quyền cho biết, cuộc điều tra cho phép các cơ quan Chính phủ hiểu rõ hơn về diễn biến thị trường, đồng thời thực thi mạnh mẽ luật chống lại các giao dịch bất hợp pháp.

Anthony Bui

Bình luận