Hoa Kỳ: Chính sách mới về công nghệ mạng không dây
Tin Hoa Kỳ

Hoa Kỳ: Chính sách mới về công nghệ mạng không dây

Ngày 13/11 vừa qua, Chính quyền Biden - Harris đã ban hành chiến lược mang tính bước ngoặt và ký bản ghi nhớ về việc hiện đại hóa chính sách công nghệ mạng không dây ở Hoa Kỳ.

Từ lâu, Hoa Kỳ đã xác định phổ tần (tần số truyền tín hiệu mạng không dây) đóng vai trò quyết định trong phát triển kinh tế, dẫn đầu công nghệ và an ninh quốc gia. Đồng thời, đảm bảo sự an toàn và phát triển các lĩnh vực quan trọng khác như hàng không, chế tạo, năng lượng và quốc phòng.

Trước nhu cầu ngày càng tăng của sự phát triển công nghệ, bao gồm mạng 5G, máy bay không người lái, sứ mệnh khám phá vũ trụ,… chính sách phổ tần mới ở Hoa Kỳ cần minh bạch, linh hoạt và không ngừng cải thiện, nhận định từ Nhà Trắng.

Trên cơ sở đó, Chính quyền Biden - Harris vừa ban hành chiến lược phát triển và ký bản ghi nhớ về hiện đại hóa chính sách công nghệ mạng không dây ở Hoa Kỳ mang tên “Chiến lược Quốc gia Phổ Tần” (National Spectrum Strategy). Với hơn 2,700 megahertz tần số có khả năng tái chế, nỗ lực nhằm cải thiện cách thức quản lý và truy cập phổ tần trong thời gian tới.

Chiến lược Quốc gia Phổ Tần là dự án phát triển bởi Cơ quan Thông tin Viễn thông Quốc gia (National Telecommunications Information Administration, viết tắt: NTIA) theo chỉ đạo của Tổng thống Biden với sự phối hợp từ Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission, viết tắt: FCC) cùng nhiều cơ quan liên bang khác. Chương trình bao gồm 04 nền tảng chính:

Thứ nhất, tối ưu hóa sử dụng phổ tần. Chiến lược này xác định năm nhóm băng tần chiến lược: 3,1-3,45 GHz; 5,03 - 5,091 GHz; 7,125 - 8,4 GHz; 18,1 - 18,6 GHz và 37,0 - 37,6 GHz. Đồng thời, nghiên cứu tiềm năng, giám sát và tái sử dụng phổ tần 2.786 MHz. Mục tiêu nhằm ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ băng thông rộng không dây đến máy bay không người lái và hoạt động vệ tinh.

Thứ hai, thiết lập hợp tác dài hạn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phổ tần quốc gia. Kế hoạch bao gồm phát triển quy trình, tích hợp ý kiến từ các bên liên quan và cơ quan chính phủ. Bên cạnh đó, thực hiện những chỉ thị cải thiện phối hợp và thu hút khu vực tư nhân tham gia. Mô hình dựa trên giá trị minh bạch và hợp dài hạn thông qua hạ tầng vững chắc. Bằng cách cập nhật, Chính phủ đảm bảo rằng nó sẽ giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề, duy trì vai trò lãnh đạo về lĩnh vực phổ tần.

Thông báo mới đây trên trang của Nhà Trắng

Thư ba, chiến lược tập trung phát triển công nghệ chia sẻ phổ tần để đảm bảo sử dụng hiệu quả và tận dụng tối đa nguồn tài nguyên có hạn. Trong vòng 12 - 18 tháng tới, Chính phủ Hoa Kỳ cam kết nỗ lực thiết lập cơ sở thử nghiệm quốc gia, xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển phổ tần cũng như khuyến khích phát triển lĩnh vực này ở khu vực tư nhân.

Thứ tư, mở rộng chuyên môn về phổ tần và nâng cao nhận thức lực lượng lao động. Chính phủ Hoa Kỳ đang triển khai một chiến lược quan trọng nhằm thông tin đến công dân và đảm bảo năng lực người làm chính sách. Theo nội dung bản ghi nhớ (đề cập phía trên), Cơ quan Thông tin Viễn thông Quốc gia chịu trách nhiệm cung cấp chiến lược này cho Tổng thống và hỗ trợ quản lý tài nguyên phổ tần, cùng với Ủy ban Truyền thông Liên bang. Nhà Trắng sẽ đóng vai trò chủ trì quy trình giải quyết tranh chấp giữa những cơ quan khác về các vấn đề liên quan.

Maxwell

 

Bình luận