Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực bất động sản
Tin Việt Nam

Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực bất động sản

Sáng ngày 17/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc: “Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”. 

Theo Bộ Tài chính, tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà; Lãnh đạo các Bộ như: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Kinh tế và Pháp luật của Quốc hội; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, có Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản TP HCM, các nhà phát triển bất động sản lớn, các chuyên gia về tài chính, bất động sản,...

Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”. Nguồn: mof.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các giải pháp để ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp công khai, minh bạch, an toàn, bền vững nhằm khơi thông nguồn vốn trung hạn, dài hạn cho đầu tư và phát triển, tập trung vào một số nhóm giải pháp để đạt được mục tiêu nêu trên.

Thứ nhất, đối với việc ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và những chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm sự cân đối của nền kinh tế, ổn định môi trường đầu tư, đảm bảo sự nhất quán, ổn định chính sách để nhà đầu tư yên tâm tham gia hoạt động, đầu tư trên thị trường. 

Thứ hai, về hoàn thiện khung pháp lý và thể chế, Bộ Tài chính sẽ triển khai đồng bộ những giải pháp về hoàn thiện chính sách theo hướng tăng cường quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hàng hóa, cải thiện chất lượng của các tổ chức cung cấp dịch vụ. Bộ Tài chính đang trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 65 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để góp phần tháo gỡ khó khăn hiện tại của thị trường trái phiếu. 

Thứ ba, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư dài hạn (quỹ đầu tư) tạo sự bền vững cho thị trường. Thứ tư, Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, yêu cầu doanh nghiệp phải bố trí mọi nguồn lực để thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn theo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Yêu cầu doanh nghiệp nếu có khó khăn trong thanh toán thì phải làm việc, đàm phán với nhà đầu tư để thống nhất phương án cơ cấu lại trái phiếu. 

Thứ năm, đối với hoạt động kiểm tra, giám sát, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tại doanh nghiệp phát hành, công ty cung cấp dịch vụ để nâng cao chất lượng phát hành, chất lượng cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Sau kiểm tra sẽ có công bố công khai rộng rãi ra thị trường về những sai phạm nếu có. Thứ sáu, bên cạnh giải pháp để ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần tiếp tục triển khai đồng bộ những cơ chế, chính sách để củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô ổn định, hỗ trợ thị trường nói chung bao gồm cả thị trường bất động sản. 

Để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, Bộ Tài chính kiến nghị việc rà soát, sửa đổi những vướng mắc chính sách tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh, Luật về bất động sản để tăng cường hiệu quả quản lý thị trường, tạo điều kiện cho phát triển thị trường bất động sản ổn định, minh bạch. 

Hạ Miên (TH)

Bình luận