Ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022 – 2023
Sức khỏe

Ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022 – 2023

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết mới về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022 – 2023, hướng đến thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Ngày 17/03/2022, Chính phủ Việt Nam ra Nghị quyết số 38/NQ-CP về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện Chương trình kéo dài trong 2 năm (từ năm 2022 – 2023). Trường hợp nếu dịch bệnh kết thúc sớm hay trễ hơn (sang đến năm 2024), Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Chương trình khác phù hợp với tình hình thực tế.

Ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022 – 2023

Ảnh minh họa: BND

Nhằm bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, đặc biệt là hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu như sau:

Đến hết quý I năm 2022 phải hoàn thành việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm. Yêu cầu trước tháng 09/2022 hoàn thành đủ liều tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022 – 2023

Nghị quyết của Chính phủ Việt Nam về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19

Tất cả mọi người từ các cấp chính quyền đến người dân địa phương tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Có chiến lược, kịch bản linh hoạt để kiểm soát sự lây lan dịch Covid-19 trong từng giai đoạn.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế (y tế dự phòng, y tế cơ sở,…); tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế và chất lượng cấp cứu, hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh các tuyến; có chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế.

Đảm bảo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế cho những đối tượng dễ bị tổn thương vì dịch Covid-19 như: người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số,…

Bên cạnh đó, mọi người còn cần phải chủ động trong công tác thông tin, truyền thông phục vụ phòng, chống dịch. Đồng thời, chú trọng gia tăng sản xuất vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giúp ổn định đời sống của nhân dân cả nước.

Lê Phương (TH)

 

 

Bình luận