“Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” sơ kết 5 năm hoạt động
Tin Việt Nam

“Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” sơ kết 5 năm hoạt động

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động (2018 - 2022). Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và những thành viên thuộc Ban Chỉ đạo. Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động; chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, sử dụng Quỹ minh bạch, hiệu quả. Những cơ quan báo chí duy trì thường xuyên hoạt động thông tin, tuyên truyền về Quỹ. Trong đó, từ năm 2018 đến 2022, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng hơn 2.000 chuyên mục, chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

“Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” sơ kết 5 năm hoạt động

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động (2018 - 2022). Nguồn: mod.gov.vn

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, 5 năm qua, Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu hiệu quả với Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các hoạt động của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; xây dựng quy chế, hướng dẫn quản lý, sử dụng Quỹ; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thu, chi Quỹ minh bạch, rõ ràng; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo gắn với tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ. Các cơ quan báo chí, truyền thông thể hiện vai trò to lớn, chủ động trong truyền tải ý tưởng, nội dung vận động của Ban Chỉ đạo đến người dân.

“Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” sơ kết 5 năm hoạt động

Các đại biểu dự Hội nghị. Nguồn: mod.gov.vn

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, các Ban, Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao nhận thức; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với tuyên truyền vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục tham mưu với Ban Chỉ đạo phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; chủ động nghiên cứu, khảo sát thực trạng nhu cầu của quân và dân trên các vùng biển, đảo để tham mưu với Ban Chỉ đạo quan tâm, điều phối về công tác ủng hộ; giám sát, kiểm tra hoạt động vận động, quản lý, sử dụng Quỹ của các đơn vị, địa phương,…

Phương Oanh (TH)

Bình luận