Thay đổi thông tin về giao nhận giấy tờ khi xin thị thực Hoa Kỳ
Di Trú

Thay đổi thông tin về giao nhận giấy tờ khi xin thị thực Hoa Kỳ

Sau khi đã đặt lịch hẹn và đợi ngày phỏng vấn xin thị thực Hoa Kỳ, rất nhiều công dân nước ngoài, trong đó có Việt Nam mong muốn thay đổi một số thông tin về địa chỉ giao nhận giấy tờ. Đây là một nhu cầu chính đáng, vì vậy mọi người đều có thể thay đổi thông tin này bất cứ lúc nào trước ngày hẹn phỏng vấn.

Thay đổi thông tin về giao nhận giấy tờ khi xin thị thực Hoa Kỳ

Mọi người được phép thay đổi thông tin địa chỉ giao nhận giấy tờ trước ngày diễn ra phỏng vấn  

Công dân Việt Nam có thể thay đổi thông tin về việc giao nhận giấy tờ bất cứ lúc nào trước 0 giờ ngày hẹn phỏng vấn của họ ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam bắt đầu. Nếu công dân đã lên lịch cuộc hẹn trực tuyến nhưng muốn sửa đổi địa chỉ giao nhận giấy tờ, người này có thể truy cập vào tài khoản của mình và chọn mục “Cập nhật hồ sơ” (Update Profile), sau đó cập nhật địa chỉ mới ở mục “Địa chỉ gửi thư” (Mailing Address). Còn nếu công dân đã lên lịch cuộc hẹn trực tuyến nhưng muốn thay đổi phương thức giao nhận giấy tờ, họ cần truy cập vào tài khoản rồi chọn mục “Thay đổi Thông tin về việc Gửi hồ sơ” (Document Delivery Information). Sau đó việc thay đổi phương thức giao nhận của công dân sẽ bị khóa.

Đối với công dân xin gia hạn thị thực Hoa Kỳ qua đường bưu điện và đã hoàn thành bước in thư Xác nhận gia hạn, muốn thay đổi phương thức giao nhận giấy tờ, người này phải truy cập vào tài khoản của họ và chọn mục “Tiếp tục” (Continue) trên Menu bên trái. Tiếp đến là thực hiện việc cập nhật phương thức giao nhận giấy tờ tại bước 7. Trong trường hợp này, công dân có thể thay đổi phương thức giao nhận trước khi nộp hồ sơ gia hạn ở bưu cục. Khi đã cập nhật thông tin mới, mục thay đổi phương thức giao nhận của công dân sẽ bị khóa.

John Nathan

Bình luận